Uzmanlıklarımız

Anestezi ve reanimasyon, tıbbın en kritik ve karmaşık alanlarından biridir. Anestezi, cerrahi işlemler sırasında hastaların ağrı ve rahatsızlığını önlemek için uygulanan bir tıbbi yöntemdir. Reanimasyon ise, yaşamsal fonksiyonların kaybolduğu veya tehlikede olduğu durumlarda hayati öneme sahip bir müdahaledir.

Üçüncü yaş, genellikle 65 yaş ve üzeri bireyleri kapsayan bir yaş grubudur. Yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak 65 yaş üstü yetişkinlerde gerek beden gerekse ruh sağlığı açısından değişiklikler görülmeye başlar, bu sebeple de bu yaş grubuna yönelik ayrı bir sağlık hizmeti dalı vardır.

Ağrı tedavisi veya algoloji, akut ve kronik ağrının tanımlanması, değerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır.  Algoloji, hastaların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar ve ağrıyı kontrol altına almak için ilaçlı veya ilaçsız yöntemler kullanabilir.